Montessori. - Uppsatser om Montessori. - Sida 3

5594

Guide: Reggio Emilio, Montessori och alla... mama - Expressen

de Reggio Emilia-inspirerade förskolorna handlar det om rummen, hur de ska utformas och byggas upp medan det mer handlar om det pedagogiska materialet på Montessori-förskolorna där utformningen av rummen är mer statisk. Montessoripedagogiken. Det finns två huvudförutsättningar inom Montessori för barns utveckling och de är miljön och läraren 4. 1.6 Jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori pedagogiken Inom Reggio Emilia säger man att barn lär sig kommunicera innan de kan säga ord och det ska alltid finnas ett samspel mellan pedagogen och barnet. Montessoripedagogiken, Reggio Emilia, Waldorf och fler ser stora likheter. Ur Lpfö 98 och Lpo 94 kan vi läsa följande exempel som visar att tydliga likheter finns med i bland annat Maria Montessoris pedagogik. Kunskap kommer till utryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet Regio Emilia har i övrigt vägrat att erkänna att de skulle arbeta utifrån någon speciell teori.

  1. Hur mater man bnp
  2. Lararforbundet lon 2021 stockholm
  3. 21043 zip code
  4. Dallas marketplace
  5. Urban claesson göteborg
  6. Etiopien musik classic
  7. Färdtjänst örebro län
  8. Sandvall invest
  9. Lars klingberg hamburg
  10. Flygplatskontrollant norrköping

Jaha detta blev en komparation av positiva och negativa sidor av Reggio Emilia. Om Freinet inte hade fått sin lugnskada hade vi inte haft denna pedagogik idag. Tänk hur något negativt kan ge oss – ”i framtiden” - något bra. Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som pedagogerna själv får tolka och planera verksamheten efter.

March 2014 Växjö Intresseförening för Montessori

Grunden är att utveckla barns alla uttrycksmöjligheter, med mottot ”ett barn har hundra språk”. Vårt syfte med denna studie var att undersöka hur barn lär matematik inom förskolor inspirerade av Montessori och Reggio Emilia. Vi har därför undersökt inriktningarnas och deras likheter och skillnader när det gäller matematiken, genom metoderna kvalitativ intervju ochostrukturerad deltagarobservation.

Enterprise Magazine nov/dec 2013 by RDS Förlag - issuu

Ämnena delas upp i tre olika kategorier – tanke, känsla och vilja. Hur ser reggio emilia och montessori på lek i förskolan? Finns det några likheter mellan reggio emilia och montessoris pedagogik? Hur ser barnsynen ut i de båda inriktningarna?

Likheter mellan reggio emilia och montessori

I många avseenden har pedagogiken likheter både med andra moderna pedagogik-inriktningar (Reggio-Emilia & Montessori). Men de kan även anses vara helt frånskilda på ett filosofiskt plan.
Pa system meaning

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Intervjuerna tolkades utifrån barnperspektiv och barns perspektiv. Resultatet som framkom visade att det fanns både likheter och skillnader i arbetet med barns inflytande över inomhusmiljön inom Reggio Emilia och Montessori. The basics of Reggio schools. The Reggio Emilia methodology also began in Italy, but about fifty years after the start of Montessori. The name “Reggio” comes from the hometown of founder Loris Malaguzzi, where the entire town was involved in the education model.

Den skapande biten hos Reggio är enormt bra.
Spektrofotometri ir pdf

problematika pendidikan di indonesia
ericsson telefon 1999
vilket är det minsta mönsterdjup däcken måste ha_
den otroliga vandringen trailer
bilder orten zuordnen

120 Matematik ideas in 2021 preschool math, math for kids

Där kommer vi att diskutera kring det som tydligt framkommer som likheter respektive skillnader mellan Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken i deras arbete med dokumentation Materialet i form av enkätsvar samt litteratur har sedan i resultatet analyserats och bearbetats. Jag menar att det finns stora likheter mellan montessoris pedagogik och reggio emilias förhållningssätt bland annat ser synen på barn likvärdig ut. Jag har också funnit att pedagogens roll inom de bägge förhållningssätten ser likvärdiga ut. Montessori-, en Reggio Emilia- och en Waldorf- skola arbetar med läs- och skrivinlärning i år 1. 1.2 Frågeställningar Våra frågeställningar lyder: • Vad karaktäriserar de olika pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning? • Vilka likheter och skillnader finns det i de olika pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning?