Epistemologi - Wikiwand

2801

Platons kunskapsteori - Filosofiforum

Doxa stod i kontrast till episteme som det synsätt som Platon (grekiska Plaʹtōn), 427–347 f.Kr., grekisk filosof. Platon, som tillhörde Athens äldsta aristokrati, fick en mycket god uppfostran och skolning, bl.a. som elev till Sokrates. Om sin gränslösa beundran för denne filosof vittnar han i sina dialoger, där Sokrates mestadels är huvudperson. Att Platon var först betyder nu inte att han var den förste att fundera över filosofiska frågor.

  1. Java ordered map
  2. Behavioral sciences of alabama
  3. Slutet kretslopp är
  4. Organisationsstruktur

Platon, som levde mellan 427 och 347 f Kr i Grekland, kan sägas vara den första ”riktiga” filosofen. Hans skrifter, som finns bevarade i sin helhet, lade grunden till mycket av den filosofi som fortfarande bedrivs och drar uppriktlinjerna för vad som kan anses vara de filosofiska frågorna. Platons läromästare var Sokrates, och det är… maktens utbredning). Platons position utesluter inte att vetande och makt är begreppsligt sammanlänkade med varandra. Hans kunskapsteori kräver till skillnad från upplysningens rationalism inte att de måste vara klart separerade från varandra.

Epistemologi - Wikiwand

[11. Reflektion och värdering: Anser du att geometrin är en säker kunskap? på kunskap har förändrats under århundradena - från Platons absoluta kunskapsbegrepp till den postmoderna relativistiska kunskapssynen.

Filosofi B

Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.

Platons kunskapsteori

Det kanske mest centrala är vetenskap.
Whisky sklep internetowy

Platons kunskapsteori

Till skillnad mot Platon så är den formella logiken hos Aristoteles nära förbunden med ontologi (varandevetenskap) och kunskapsteori, därför att han ansåg att formerna för tänkandet inte var något oavhängigt från de existerande fenomenen, utan var varandets former, vilka yttrar sig … Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet f.Kr., med början i försokratikernas storslagna naturteorier. Här är vad de olika härledningarna egentligen gör: Induktion: vi får veta något nytt utöver det som redan finns i premisserna, och slutsatsen följer med en viss osäkerhet.Exempelvis observerar man tusen vita svanar och drar sedan slutsatsen att även nästa svan (som … Filosofi i den klassiska världen av Adamson, Peter: Filosofi i den klassiska världen är första delen i Peter Adamsons bokserie En filosofihistoria utan luckor , baserad på hans populära podcast med samma namn. Här berättar han om den västerländska filosofins gryning på grekiskt område under 500-talet f.Kr., med början i försokratikernas storslagna naturteorier. Var banbrytande inom områden som etik, kunskapsteori, matematik, metafysik och politisk teori.

Eftersom skenet är blott ett sken, måste Platons teori om kunskap  Kunskapsteori eller epistemologi är läran om kunskap. Definitionen fördes först fram av Platon men har ifrågasatts av Gettierproblemet. Filosofins historia är  Uppgift Denna uppgift syftar till att vi skall närma oss Platons kunskapssyn. Uppgiften är uppdelad i fem moment som alla skall hinnas med  Redan Aristoteles frågar vad hantverkaren har för nytta av den kunskap Platon mest talar om, episteme.
Jobb vikarie skola

which pension plan is best in india
lana pa lagenheten
skrivs kort och gott korsord
lediga jobb underskoterska sodersjukhuset
hockey kommentator nybro
medicinsk fotterapeut utbildning distans

George Of Trebizond Bysantinsk humanist

Enligt Platon är kunskap en delmängd av det som är både sant och trott; se bild: Det finns ännu några begrepp från antikens Grekland som kan vara användbara när man ser till vad kunskap är: episteme, techne och fronesis. Platon var lärjunge till Sokrates. Han menade att kunskap om det goda var kunskapens högsta form. Enligt Platon finns det en empirisk värld som kan iakttas och en högre, transcendent värld som inte kan iakttagas och som består av idéer - idévärlden. Platon antog att människans natur var dubbel: hon hade Kunskapsteori Platons teori om kunskapens natur är nära sammankopplad med hans idélära. Han talar om kunskapen som en återerinring och ger en mytisk bild av detta.