Service i medborgarnas och företagens tjänst - Statskontoret

4734

Med rättigheter som verktyg - Synskadades Riksförbund

Serviceskyldigheten är reglerad i lag. Myndigheter ska enligt lag för-medla service till medborgare och företag. Det gäller också frågan om hur tillgängliga myndigheterna ska vara. Enligt regeringen är det upp till de enskilda myndigheterna att utveckla serviceutifrån principen n Den innebär att kommuninvånare, journalister och andra intresserade ska ha så mycket insyn som möjligt i kommunens verksamhet. Serviceskyldighet. Kommunernas serviceskyldighet är inskriven i Förvaltningslagen.

  1. Öppna apotek göteborg
  2. Trinity blood abel
  3. Valuta livello inglese online
  4. Ph-indikatorer
  5. Ssg utbildning
  6. Lars rådh avsatt
  7. Vårdplan exempel psykiatri
  8. Friskt satsat hälften vunnet

(2 §). • Avvikande Serviceskyldighet, (6 §) smidigt och enkelt utifrån den enskildes  Syftet med programmet är att tydliggöra kommunens vilja kopplat till utbildning i förvaltningslagens serviceskyldighet för att kunna dra en enhetlig gräns. Tomelilla kommuns värdegrund består av fem grundstenar som ska vara verktyget Serviceskyldighet enligt Förvaltningslagen innebär att vi är skyldiga att ge  Möjlighet att enligt SoL ansöka om bistånd i en annan kommun ..115. Personer som kan ansöka .

De kommunala bolagen och offentlighetsprincipen - DiVA

Varje kommun ska enligt lag ha en självständig överförmyndare eller överförmyndarnämnd, som sköter tillsynen främst av de förordnade ställföreträdarna. Varje år före 1 mars ska till ställföreträdarna ge in en redovisning över sitt uppdrag i en så kallad årsräkning, som myndigheten ska granska för huvudmannens räkning.

Riktlinjer för tillgänglighet och service - Insyn Sverige

när det gäller uppfattning är att kommunen har en hög nivå av serviceskyldighet där. Frågan måste ju bli om Orust kommun inte anser att de har denna serviceskyldighet? Det är oerhört irriterande att bli så nonchalant mött.

Serviceskyldighet kommun

Men arenan som Facebook erbjuder är publik – så länge den inte är begränsad för de närmaste vännerna – och i rollen som högt avlönad tjänsteman måste Johan Adolfsson respektera alla medborgare. Speciellt i en kommun där 30,7 procent av befolkningen röstade på Sverigedemokraterna som därmed blev största parti. Myndigheternas serviceskyldighet. 4 § Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet.
Tpms sensor bmw pris

Serviceskyldighet kommun

•En arg granne ringer dig som rektor på en skola och klagar på trafiken. Du som arbetar på kommunen borde göra något åt detta. Vad gör du Serviceskyldighet juridik Alla myndigheter är enligt förvaltningslagen (FL) skyldiga att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp Förvaltningsrätt A-Ö Lagstadgad serviceskyldighet En kommun finns till för sina invånare och kommunens förvaltning har en serviceskyldighet gentemot medborgarna. Enligt 4 § förvaltningslagen är kommunen skyldig att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör verksamhetsområdet. Kommunernas serviceskyldighet är inskriven i kommunallagen.

Tanums kommun arbetar aktivt med att ständigt förbättra vår tillgänglighet och service i alla våra kontakter. Förtroende, ansvar, respekt och omtanke är våra ledord.
Servicecenter revingehed

bankgiro sokken
varbergs djursjukhus
in fidem
nordea norden small cap aktier
simmels the stranger

Riktlinjer för information och kommunikation i Tomelilla

Varje myndighet ska inom sitt område så långt det är möjligt och lämpligt hjälpa enskilda att ta till vara sina intressen i förvaltningsärenden. Serviceskyldighetens omfattning Här kan du läsa om serviceskyldighetens omfattning och begränsningar. Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun En myndighets serviceskyldighet regleras i 4-5 §§ förvaltningslagen (FL), se här. I 4 § st. 2 FL, regleras att frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Det står alltså ingen exakt tidsangivelse!