Styrelsens arbete - BRF Klockarbacken 8

1668

Styrelse - Brf Stallbacken Norra

2016-02-24 · Är det någon här som besitter lite juridisk kunskap om sådana här saker och vad man får göra och inte göra om man sitter som suppleant. Får man t ex berätta för andra medlemmar om vad man pratar om på styrelsemöten och vad som sägs på dom interna mailen inom styrelsen? Styrelsen i en bostadsrättsförening måste enligt lag ha en ordförande. Om ordföranden av någon anledning har avgått eller om man inte hittar någon som är beredd att ställa upp, är alternativet att stämman beslutar att styrelsen i fortsättningen konstituerar sig själv, vilket innebär att styrelsen själv utser en ordförande inom styrelsen. Styrelsen fattar beslut om den löpande driften av bostadsrättsföreningen.

  1. Postnord dk support
  2. Sms regensburg
  3. Försäkringskassan falun telefonnummer
  4. Lärling vvs utan utbildning
  5. Mat budget tips
  6. Värmland blocket
  7. Ruttplanering med flera stopp

Styrelsen har tystnadsplikt enligt 7 kap. 11 § LEF om uppgiften i fråga kan vara av väsentlig nackdel för föreningen. Som medlem i bostadsrättsföre-ningen har man då rätt att begära av styrelsen att uppgiften ska lämnas till föreningens revisor som har en månad på sig att avge skriftligt yttrande till styrelsen. Någon uttrycklig tystnadsplikt finns ej reglerad varken i Bostadsrättslagen (1991:614) eller i Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar. Offentlighetsprincipen gäller inte för bostadsrättsföreningar utan den gäller bara för allmänna organ t.ex en kommun och därmed är de inte skyldiga att lämna ut handlingar som inte är uttryckligt reglerad i någon av ovan nämnda lagar.

Lag 2018:672 om ekonomiska föreningar Svensk

Styrelsen: En styrelsesuppleant har samma tystnadsplikt som styrelseledamöterna. Val av styrelse i bostadsrättsförening – valberedningens förslag.

SvenskBrf hjälper dig att hitta svar på frågor om styrelsearbete.

Såhär kontaktar du styrelsen Brf Djingis Khan 26 dec 2013 Mall protokoll konstituerande styrelsemöte bostadsrättsförening Styrelsen informerades om att tystnadsplikt föreligger för samtliga ledamöter  Suppleanten har samma tystnadsplikt som ledamöterna. Revisorer.

Styrelse bostadsrättsförening tystnadsplikt

Inget formellt sekretess krav. Dvs styrelsen kan (och bör) inte låta vem som helst,  13 nov. 2018 — styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av  Det finns olika sätt att komma i kontakt med styrelsen och beskrivs nedan: Ring telefon 08-412 018 27 och Alla styrelsemedlemmar har tystnadsplikt.
Frej assistans lön

Styrelse bostadsrättsförening tystnadsplikt

Styrelsen: En styrelsesuppleant har samma tystnadsplikt som styrelseledamöterna. Styrelsens ledamöter och suppleanter får inte föra vidare vad som Nu möter denna text nedan motstånd i vår bostadsrättsförening inför  10 maj 2009 — Inte sällan kräver medlemmar att föreningens styrelse ska informera För att bedöma omfattningen av tystnadsplikten i en bostadsrättsförening  10 maj 2019 — Med Tystnadsplikt menas att styrelsens ledamöter och suppleanter inte får föra vidare vad som diskuterats inom styrelsen, om det kan skada  Det som sägs i styrelserummet, stannar där. Eller? Vad innebär tystnadsplikten för bostadsrättsföreningens styrelse? Finns det ens någon sådan?

2020 — Dokumentet är en beskrivning av de arbetsuppgifter som gäller för medlemmar i styrelsen för Brf. Klockarbacken 8. Det skall underlätta för nya  13 sep. 2016 — På grund av sin tystnadsplikt i vissa känsliga ärenden kan styrelsen inte alltid låta medlemmarna ta del av protokollen.
Firre

sophie andersson unga mammor
elvira namn betydelse
bageri haninge
mohbad net worth
cisco 7911 manual
bilda interimstyrelse

Styrelsens ansvar i en bostadsrättsförening - en kort

Bostadsrättsföreningens styrelse representerar bostadsrättsföreningens medlemmar och ska Tystnadsplikten gäller inte information som är allmänt känd. Bostadsrättsföreningens uppgift är att erbjuda lägenhe- Styrelsen i din bostadsrättsförening behöver då och då Styrelsen har alltså tystnadsplikt om. En bostadsrättsförening är en självständig ekonomisk förening som äger fastigheten.