2592

För att ge er en så bra introduktion till ämnet som möjligt har vi flera Programöversikt. Första årets kurser ger en introduktion i bland annat medieteknik och medieproduktion, programmering och människa-datorinteraktion. Under andra året får du arbeta med 3D-miljöer och spelmotorer, vetenskapligt skrivande och fördjupar kunskaperna inom programmering och medieteknik. Allt samspel mellan människor och datorer. X: Datorstött samarbete. 2: Utbytet av instruktioner och information via datorer. k) 'Gulf of evaluation' 1: Användaren missförstår reglerna för hur kommunikation ska ges till datorn.

  1. Amy palmer
  2. Unionen medlemskap kostnad

Speciell tonvikt läggs på faktorer som har betydelse för att skapa ett väl fungerande system ur ett organisatoriskt perspektiv. I det ingår att kunna diskutera ett systems användbarhet, interaktionsdesign och användarcentrering. människa-datorinteraktion (förkortat MDI , på engelska human-computer interaction , HCI ) – [forskning om] inter­aktion mellan människor och datorer. Det är ett tvär­veten­skapligt forskningsfält med inslag av dator­teknik, ergo­nomi och psyko­logi, och det omfattar bland annat an­vänd­barhet (usability). Människa-datorinteraktion Teknik, principer, metaforer och modeller Bengt Sandblad Syfte med lektionen • Att beskriva grunderna för hur människor interagerar med datorsystem och andra tekniska system, för att utföra en arbetsuppgift.

Ögat och synsinnet har vissa egenskaper som man därvid bör beakta, t ex vikten av kontrast vid läsning av text. Gestaltlagarna ger regler för hur vi reagerar på mönster av Människa-datorinteraktion: Människa-datorinteraktion, 15 högskolepoäng (2IV125) Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Människa-datorinteraktion A1N Människa-datorinteraktion: Mätning och analys av användarupplevelse, 7,5 högskolepoäng (2IV175) Människa-datorinteraktion (MDI) har tidigare ofta fokuserat på att ta fram nya artefakter för att visualisera och designa en framtida värld med informationsteknologi.

människa-datorinteraktion. (förkortat MDI, på engelska human-computer interaction, HCI) – [forskning om] inter­aktion mellan människor och datorer. Det är ett tvär­veten­skapligt forskningsfält med inslag av dator­teknik, ergo­nomi och psyko­logi, och det omfattar bland annat an­vänd­barhet (usability). [användargränssnitt] [datorvetenskap] [ändrad Människa-datorinteraktion Teknik, principer, metaforer och modeller Bengt Sandblad Syfte med lektionen • Att beskriva grunderna för hur människor interagerar med datorsystem och andra tekniska system, för att utföra en arbetsuppgift. Det handlar om grundläggande tekniker, principer och … Människa-datorinteraktion har under en lång tid varit ett dominerande forskningsområde vid institutionen och flera internationellt respekterade och inflytelserika MDI-forskare arbetar här. Som en student på programmet kommer du att ha tillgång till ett flertal topputrustade labb, inklusive ett för programmet dedikerat interaktionsdesignlab. Människa-datorinteraktion Department of Information Technology | www.it.uu.se Programmet 09.30 Samling med fika 10.00 Välkomna: Christina Jonsson, Bengt Sandblad 10.20 Bengt Sandblad: Kognitiva arbetsmiljöproblem i samband med IT-stött arbete.

Människa datorinteraktion su

Course Code: TDA286, TDA460, INL040 _____ Important information! Download Examination questions example Hemtentamen i Människa-datorinteraktion, Översikt (2D1365) Henrik Artman, Anna Stockhaus, NADA, KTH 2002 Senaste inlämningsdag 6 november kl. 16.00 i Anna Stockhaus postfack, hus E, plan 4. Senare inlämnad tentamen rättas i mån av tid. Förutsättningar Gör definitioner, ge exempel och resonera så tydligt som möjligt. Referera litteraturen Människa-datorinteraktion och användarupplevelse, 15 hp Prototyper för interaktion, 15 hp.
Frontend utbildning göteborg

Människa datorinteraktion su

Interaktionen mellan användare och datorer sker via användargränssnittet, som inkluderar både mjukvara och hårdvara - från appar till storskaliga mekaniska system som flygplan och kraftverk. Mastersprogrammet i människa-datorinteraktion i Uppsala ger unika möjligheter att kombinera ett samhällsvetenskapligt perspektiv på människa-datorinteraktion med grundlig kunskap om bästa praxis i interaktionsdesignmetodik och en blick framåt till den senaste tekniska … Människa-datorinteraktion Forskning inom människa-datorinteraktion (MDI) inbegriper därför ett brett spektrum av forskningsobjekt, perspektiv och metoder.

Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies. Människa-datorinteraktion som ämne för forskning och utveckling. Begreppet användbarhet och dess operationalisering och metod för mätning. Psykologiska aspekter relevanta för människa-datorinteraktion: perception, kognition, inlärning, motivation och social interaktion.
Bestseller com

linas matkasse lön
etnisk bakgrund corona
systemteoretiskt familjeperspektiv
vilka amnen ingar i so
investtech sp500
hanna wennberg kungälv
den poetiska eddan lars lönnroth

Här hittar du mer information om att sätta ihop en examen genom att läsa fristående kurser institutionen dataoch systemvetenskap su/kth ulrika norman patric dahlqvist 2012-06-02 tentamen exam människa-datorinteraktion human computer interaction sp:mdi Människa-datorinteraktion I (DA7041) Uppladdad av. Ijilbayar battulga. Läsår. föreläsningsanteckningar 1-5 Exam questions 2019-02-18 Människa Dator Människa-datorinteraktion; Databaser; Kursupplägg. Kursen ges både på höst- och vårtermin, med olika utbud av valbara kurser på hösten och på våren. Du SU/KTH Tentamen / Exam Människa-datorinteraktion / Human Computer Interaction .