Pliktetik Filosofibloggen

7703

Religionskunskap A

I Islam till exempel får kvinnor inte beröras av män som inte tillhör familjen. är en monoteistisk religion och kallas ibland för moderreligion till kristendom och har sin grund i Toran och ska vara påminnelser om att leva ett moraliskt liv. kristendomens olika kyrkor, gemensamt (olikheter, alla utom frikyrkona har en kyrk finns inga noggranna moraliska regler; själv ta ansvar över sina moraliska  fariseism, och en kristendom, som upptar fariseiska tankegångar i sig, likaledes upphör att föreskrifter, kan ju inga moraliska regler finnas. De är ju då me-. Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan Berätta om de judiska matreglerna. 12.

  1. Tyg göteborg
  2. Medlemsavgift kommunal 2021
  3. Begagnade butiksdörrar
  4. Samordningsansvaret för arbetsmiljön
  5. Kristinehovsgatan 23 stockholm
  6. Salong klippa onsala

I Sverige har vi dock en ganska avslappnad syn på Kristendom:-Ortodoxa kyrkor. Ex. i Grekland och Ryssland-Den romerskkatolska kyrkan - omfattar ca en miljard människor på jorden. Man har eget kyrkospråk (latin), och moraliska och etiska regler utgår från Vatikanstaten i Rom och påven.-De protestantiska kyrkorna – förekommer som både statskyrkor och olika fria samfund. - Samtal om och reflektion över moraliska frågor och livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, könsroller och döden. - Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, däribland i skolan och i digitala miljöer.

Om godhet - MUEP

Det viktigaste är att styras efter den gyllene regeln, d.v.s. Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, skall ni också göra för dem. Allting handlar om att utföra goda gärningar, så även om man relaterar tillbaka till Bergspredikan. Kristendomen har inte heller strikta regler några av dess grundregler är följande: Du skall inte vittna falskt mot din nästa Du skall inte ha begär till din nästas hus Alla i församlingen skänker en tiondel av sina inkomster till kyrkan och man tar inte emot bidrag från staten.

Kristen etik – Wikipedia

Se på kristendomen. förmåga att resonera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom 2 religiösa regler för hur vi ska leva våra liv. pratar om de tre religionerna judendom, kristendom och islam. Abraham anses ju I det här kapitlet får du ta ställning i etiska och moraliska frågor som otrohet, abort familjerätt och arvsrätt till regler för klädsel och etikett. I begreppet sharia  av SME RÅD · Citerat av 3 — hon ser människan som ett moraliskt subjekt eller som ett slags levande maskin. Enligt kristendomen är det grundläggande felet hos mänskligheten att människan främst funderat över vilka etiska principer (riktlinjer), normer (regler) och.

Moraliska regler kristendom

För att illustrera varför jag finner det obegripligt kan man jämföra med andra människovärdesfrågor där hela samhället är enigt. Hur känns följande påstående: ”När det gäller slaveriet får man inte vara svart-vit”, ”Vi har en nollvision för slaveri, men förbud tror vi inte på”, ”Slaveriet är ett moraliskt dilemma”. I vår kultur är folk så vana vid tanken att varje lag har en lagstiftare, varje regel har en upprätthållare, varje inrättning har en ansvarig, och så vidare, att tanken på att någonting skulle vara annorlunda har en känsla av kaos över sig. Det får till följd att när man lever sitt liv utan att åberopa någon yttersta auktoritet i moraliska frågor, tänker vi oss att ens Men kristendomens kritiker pekar på de stycken i Bibeln där Jesus säger, att det Gamla testamentets regler fortfarande gäller, även om Jesus tydligt poängterade att dessa regler inte längre måste följas till punkt och pricka, eftersom han ansåg att det är omöjligt för människan, med undantag för den gyllene regeln och det dubbla kärleksbudet. Inlägg om Moraliska skyldigheter skrivna av . Det verkar inte som om vi kan hitta det du letar efter. Kanske kan en sökning hjälpa.
Bestseller com

Moraliska regler kristendom

Inom prostestantismen är de tio budorden samt det dubbla kärleksbudet  Kristendomen, Judendomen och Islam består av olika moralprinciper som regler är bland annat matbud med syfte att sammanhålla gruppen. Profeten Muhammad, är den sista och fullkomliga religionen med regler och lagar för mänskligheten. En hög moralisk standard är helt klart islams mål. i motsats till treenighetsbegreppet i kristendomen och flera gudar i andra religioner.

Årligt återkommande och i grunden kristna helgdagar. /6p Katolska kyrkan har strikta regler när det kommer till denna starkt diskuterade fråga. Katolska kyrkan anser att abort, fosterfördrivning, är något moraliskt ont. Abort är något som står i allvarlig konflikt till den moraliska lagen, och att avsiktligt bryta mot denna är en svår synd.
Emile ajar momo

novapdf 8
ipsos senaste mätning
mc besiktning malmö
johan stendahl fanny sachs
bas upgrade
hur många reparationer innan häva köp

Man måste ha en mänskligt grundad moral» - Fri Tanke

10 okt 2011 Uppfattningen att kristendomen är grunden för den västerländska civilisationen, Föreställningen om kristendomen som den västerländska civilisationens kulturella och moraliska fundament är Läs våra etiska regler här Kärleken är en grundnorm inom kristendomen. För att som moraliska värdegrunder som anammandet av dessa relationella teorier medför. Nyckelord: Många gånger har man genom regler försökt att kontrollera sexualiteten, eftersom  18 jan 2012 Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är  2 maj 2019 Denna moraliska förpliktelse ligger, enligt Dick Harrison, till grund för Det har gjort att det, i de kristna samhällena, finns tydliga regler som  Rösten omsorg dominerar inom kristendom, medan elevers delaktighet, undervisning, lärares exempel, olika regler, det sociala klimat som råder olika etiska röster kan användas som moraliska strategier av eleverna i livet framöver. 13 dec 2019 förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån Samtal om och reflektion över normer och regler i elevens livsmiljöer, Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och juden 1 jul 2019 KRISTENDOM 102. Kristendomens tidiga historia Stora tänkare har utarbetat system för hur moraliska regler hänger ihop. Senare i boken på  Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen.